Stil op som kandidat til repræsentantskabsvalget

TryghedsGruppen

Hvis du er medlem af TryghedsGruppen og bor i Region Sjælland, kan du stille op som kandidat fra den 30. oktober til og med den 4. december 2020. Valget afholdes fra den 25. januar til og med den 12. februar 2021. Opstillingssystemet åbner den 30. oktober 2020.

Kontakt os på valg@tryghedsgruppen.dk, hvis du har nogen spørgsmål.

Stil op Stil op med CVR