Susanne Engstrøm

By Hundested
Alder 71 år
Stilling Farmakonom
Arbejdssted Diverse steder
Opstilling

Stiller op som: Bestyrelsesmedlem

Præsentation af kandidat

Bestyrelsesmedlem
Et sikkert valg
Jeg genopstiller op til bestyrelsen, fordi jeg har lyst og fordi, jeg har de rette kompetencer.
Jeg er og har altid været optaget af farmakonomernes livsløn, hvor pension er en væsentlig del. Jeg har personlig erfaring for, hvor god en pensionsordning vi farmakonomer har. Sådan skal det også være i fremtiden!
Bestyrelsens vigtigste opgave er at sikre farmakonomerne de bedste afkast af de investerede midler med det mål at udbetale gode pensioner! Vi skal som bestyrelse være parat til at ændre kurs, når udfordringerne tilsiger det. Pensionskassen og farmakonomernes penge skal være dér, hvor vi sikrer den gode pension for alle farmakonomer.
Jeg har næsten 30 års pensionspolitisk erfaring, som jeg gerne bidrager med til et konstruktivt og fremadrettet bestyrelsesarbejde. Samarbejde, det at lytte, ærlighed og vilje til kompromiser er egenskaber, som er vigtige. Og det kan jeg tilbyde!
De sidste fire år har været udfordrende for både bestyrelsen og medlemmerne. Det var en klar udfordring – og nødvendigt - at søge efter et professionelt administrationsfællesskab, hvor vi kunne bevare en selvstændig pensionskasse og samtidig få fordele ved at være flere. Det fandt vi i PKA!
De udfordringer, som vi har været ude for de sidste par år blandt andet med kontorenten, har betrygget mig i, at vi viste rettidig omhu med det rette valg af samarbejdspartner. Den udfordring havde vi ikke kunnet leve op til i en mindre kasse med egen administration. Jeg synes, at vi har haft en god proces, men også med nogle kanter, som skulle og skal høvles af i vores samarbejde. Vi er inde i en rigtig gode gænge. Det er en proces, som jeg gerne vil følge til dørs i de kommende to år!
Jeg er fortsat aktiv i flere professionelle sammenhænge. Jeg har mange års erfaring fra bestyrelsesarbejdet i Pensionskassen. Jeg kender historien, og jeg har nogle klare holdninger til, hvad opgaven er: At sikre de bedste pensioner til alle medlemmerne!
Susanne Engstrøm