Christine Bruun Brandborg

By Rødovre
Alder 56 år
Stilling Juridisk konsulent
Arbejdssted FOA
Opstilling

Stiller op som: Bestyrelsesmedlem/bestyrelsessuppleant

Præsentation af kandidat

Bestyrelsesmedlem/suppleant
Jeg hedder Christine og er uddannet farmakonom i 1987.
Efter endt uddannelse blev jeg ansat som farmakonom på Pharmakon og derefter i Farmakonomforeningen. Sidstnævnte i 16 år, hvor jeg i 2008 tog springet og forlod apoteksverdenen for at blive postmester. Det er så blevet til direktør, HR koordinator og nu juridisk konsulent.
Jeg har under alle mine ansættelser selv indbetalt til pensionskassen og ved stillingsskift har jeg overført pensionsindbetalinger fra andre pensionsselskaber til vores pensionskasse, da jeg synes vores pensionskasse er rigtig god.
Som bestyrelsesmedlem vil jeg arbejde for, at vores pensioner forbliver så gode, som de er i dag og med et så højt afkast som muligt. Jeg kan bidrage med min viden fra mit arbejde som repræsentant i en fondsbestyrelse og som økonomisk ansvarlig i en arbejdsgiverorganisation.
Jeg har godt og vel 12 år tilbage på arbejdsmarkedet og interesserer mig for pensioner og synes det er dejligt at høre, at vores pensionskasse tager ansvar for EU´s klimamål. Pensionskasser er i dag store investorer på verdensmarkedet, inkl. vores fællesskab med pka, og jeg går ind for, at fremtidige investeringer støtter op om EUs klimamål som bl.a. ligestilling, rent vand, udryddelse af fattigdom samt bekæmpelse af korruption.
Jeg er også af den overbevisning, at arbejdsmarkeds pensionsordninger bliver en større og vigtigere del i vores fremtidige pensioner og en ren folkepension ikke er nok. Derfor vil jeg arbejde for, at farmakonomers pensioner forbliver så lukrative, som dygtige bestyrelser har gjort dem til i dag, således at pensionskassens medlemmer kan forblive på den levestandard - eller næsten - som erhvervsaktive.
Lidt privat - Jeg har tre store sønner, bor sammen med min kæreste og bruger min fritid i vores sommerhus og på Marinehjemmeværnet, hvor jeg er "skipper" og sejler rundt i de danske farvande.
Sideløbende har jeg, siden jeg forlod apotekerverdenen, taget HD (O) samt uddannet mig til jurist.