Praktisk information

Bestyrelsesvalg 2020
Foreningens aktive medlemmer skal i henhold til vedtægterne ved urafstemningen foråret 2020 vælge syv bestyrelsesmedlemmer, en kritisk revisor og en kritisk revisorsuppleant. Alle vælges for perioden 01. juli 2020 – 30. juni 2024. 

Af de syv bestyrelsesmedlemmer skal tre vælges i kategorien erhvervsaktive på heltids- eller deltidsbasis tilknyttet maritime/offshore erhverv, mens fire vælges i kategorien erhvervsaktive på heltids- eller deltidsbasis med tilknytning til land. Herudover skal der vælges en kritisk revisor og en kristisk revisorsuppleant.

Siden Lars Have Hansen tiltrådte som formand pr. 01. juli 2019 har hans bestyrelsesplads været vacant. Denne post besættes af den kandidat, som i kategorien erhvervsaktive på heltids- eller deltidsbasis med tilknytning til land opnår femte flest stemmer. Vedkommende vælges for perioden 01. juli 2020 – 30. juni 2022.

Elektronisk afstemning
Kandidaterne præsenteres i en rækkefølge foretaget ved lodtrækning af Maskinmestrenes Forenings kritiske revisorer. Rækkefølgen er identisk med den, som kandidaterne præsenteres i på stemmesedlen.

Afstemningen foregår elektronisk, og der er mulighed for at stemme fra mandag den 16. marts 2020 kl. 12.00 til og med torsdag den 30. april 2020 kl. 12.00. Afstemningen kan i perioden tilgås via dette site, og alle aktive medlemmer kan ved brug af NemID afgive deres stemme.

Debatforum
I forbindelse med valget har alle medlemmer af Maskinmestrenes Forening mulighed for at få adgang til et debatforum, hvor der kan stilles spørgsmål til og debatteres med bestyrelseskandidaterne. Ønskes adgang til debatforummet, bedes du sende en mail til Maskinmestrenes Forening på mf@mmf.dk med dit fulde navn og din fødselsdato. Herefter vil du modtage en mail retur med dine loginoplysninger.