Generalforsamling

Maskinmestrenes Forening afholder sin 148. ordinære generalforsamling onsdag den 11. marts 2020 kl. 18.00 på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg.

Program

Kl. 17.00 Ankomst og sandwich
Kl. 18.00 Generalforsamling og prisoverrækkelse
Kl. 20.00 Buffet og kollegialt samvær (tidspunktet er vejledende)

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og sekretær
  2. Beretning for året 2019
  3. Det reviderede regnskab for perioden 01. juli 2018 – 30. juni 2019
  4. Forslag til budget for perioden 01. juli 2020 – 30. juni 2021
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Eventuelt

Foreningens aktive medlemmer skal ved urafstemningen foråret 2020 vælge syv medlemmer af bestyrelsen (tre erhvervsaktive på heltids- eller deltidsbasis tilknyttet maritime/offshore erhverv og fire erhvervsaktive på heltids- eller deltidsbasis med tilknytning til land), en kritisk revisor og en kritisk revisorsuppleant.

Ethvert medlem af Maskinmestrenes Forening har adgang til generalforsamlingen uden forudgående tilmelding.

Tilmelding til spisning er nødvendig og skal ske til Maskinmestrenes Forening enten tilmeldingsblanketten på mmf.dk (under ’Aktiviteter’) eller på telefon 3336 4920 senest mandag den 02. marts 2020.